Byrån mot diskriminering i Östergötland

Kommuner: Finspång Linköping Norrköping

Ort: Norrköping

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och lika möjligheter för alla och mot diskriminering. Byrån har sitt kontor i Norrköping och finns även på plats i Linköping, på Medborgarkontoren i Skäggetorp samt på stadsbiblioteket i city.
Byrån mot diskriminering erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp till dig som blivit diskriminerad.
En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag,kommuner,myndigheter och organisationer.
Byrån arbetar utifrån diskrimineringslagen som skyddar sju diskrimineringsgrunder (etnicitet,religion eller annan trosuppfattning,funktionsnedsättning,kön,sexuell läggning,ålder och könsidentitet och könsuttryck).
Vi erbjuder utbildning inom alla områden av diskrimineringslagstiftningen, normer och fördomar, rasism, trakasserier och sexuella trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling samt aktiva åtgärder och lönekartläggning på arbetsplatsen. Vi hjälper även till och stöttar mångfalds – och jämställdhetsgrupper på arbetsplatser eller inom organisationer.Utbildningarna skräddarsyr vi och anpassar efter behov och målgrupp.

info@diskriminering.se

http://www.diskriminering.se