Nätverk i regionen

Norrköping

Ett internationellt nätverk som arbetar med konkreta integrationsinsatser, där jämlikhet och mänskliga rättigheter utgör den självklara grundvärderingen. Vi arbetar kontinuerligt med informationsutbyte mellan näringsliv, myndigheter och privatpersoner. Vi arbetar också med rådgivning som riktar sig till nyanlända kvinnor men sista året även män i etableringsfas. LIV arbetar med självförtroendestärkande insatser för unga tjejer/ kvinnor och […]

Norrköping

Imagine (what we can do) syftar till att utgöra en plattform för medlemmarna att driva projekt ifrån. All verksamhet från föreningen, inklusive alla projekt ska baseras på demokrati, mänskliga rättigheter och gärna väva in kultur i någon form.