Equal Rights for Integration

Kommuner: Linköping Norrköping

Ort: Norrköping

Lika Rättigheter för Integration främjar mänskliga rättigheter, integration och mångfald. Vi arbetar mot rasism och utanförskap. Vi vill stimulera människor att själva och i gemenskap skapa förutsättningar för känslan av tillhörighet och delaktighet i samhället.
Vi har projekt Språkvän, för att träna på att prata svenska och att få samhällsinformation, samt om svenska normer och koder.

info@equalrights.se

http://equalrights.se/