MOTE – Mahdios Offer To The Earth

Kommuner: Norrköping

Ort: Norrköping

INTEGRATION – Snabbare, tryggare, lyhört – gemenskap
UTANFÖRSKAP – Stöd, förståelse, drivkrafter – förändring
HJÄLP TILL HEMLÄNDER – De är oss nära – skapa nya vägar för stöd

Vi har erfarenhet av hur svårt det är att bli integrerad i samhället, av hopplösheten i utanförskap, frånvaron av en andra chans, hur svårt det är att hävda sig utan goda kunskaper men vet också att vilja och förmåga finns.
“Knacka dörr!” – vi visar oss och lär oss mer!
Vi får nya vänner och skapar gemenskap.
Vi överbryggar kunskapsklyftorna mellan människor och institutioner.
Vi blir grannen man kan ringa när problemen hopar sig, som kan lyssna och bry sig.
Vi vänder rädsla och misstänksamhet till förståelse och samverkan.

mote@gmail.com