NIKE-kvinnorna

Kommuner: Norrköping

Ort: Norrköping

För kvinnor med en gemensam sjukdomsproblematik. I dagsläget har alla deltagare invandrarbakgrund, men nätverket är öppet för alla, oavsett bakgrund. Vi sysslar med integration, folkbildning och hälsa. Vi bjuder in föreläsare som föreläser om friskvård, vi gör även studiebesök, kortare resor med mera.

annki.nilsson@abf.se