Om Nätverksbanken

Nätverksbanken är en webbplats där nätverk över hela Östergötland kan registrera sig och dela information om sin verksamhet. Webbplatsen är finansierad av Tillväxtverket.

Syfte

Syftet är att ge möjligheter för nätverk och enskilda personer att få lättillgänglig information om nätverk som finns i regionen och vilken typ av målgrupp, verksamhet och syfte de har. Nätverksbanken syftar dessutom till att stimulera till ökade kontakter mellan olika nätverk och mellan individer och nätverk. Enskilda personer här lätt hitta ett nätverk som motsvarar deras intressen. Vår förhoppning är att fler privatpersoner hittar nätverk att ingå i och därigenom utveckla sig själva och regionen.
Befintliga nätverk kan också gagnas av att få ökade kunskaper och kännedom om varandra. Här kan de lätt ta kontakt med varandra och utvecklas tillsammans.

Användning

Alla nätverk har möjlighet att registrera sig genom att fylla i detta formulär. Efter godkännande av Winnet Östergötland syns sedan ens uppgifter på webbplatsen.

Genom att de första nätverk som ansluts till webbplatsen sedan tidigare identifierats av Winnet Östergötland, kommer de flesta som syns här inledningsvis vara baserade i länets norra och östra delar. Detta beror på att en mer omfattande kartläggning av nätverk gjorts i denna geografiska del. Tanken är att Nätverksbanken till hösten 2015 ska innehålla nätverk från hela länet. Vi uppmanar därför er som har ett nätverk att ta vara på chansen och registrera det här! Det kan öppna dörrar för nya kontakter och utveckling för ert nätverk.

Nätverksbanken öppnade i juli 2015 och underhålls genom Winnet Östergötlands försorg.